Виїзні семінарські заняття з дисципліни “Етнографія і фольклор України”