«Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій»