Виховна діяльність

Оберіть, будь ласка, захід

Загальна інформація

Виховна роботa у коледжі спрямованa на розвиток творчої особистості та провадиться на основі нових педагогічних технологій, що сприяють формуванню середовища, яке розвиває, навчає та виховує молоде покоління.

Велике значення надається підвищенню морального і етичного розвитку студентства, формуванню його активної життєвої позиції. Важливе місце у системі виховання займає клубно-гурткова робота.

У коледжі діють такі художні колективи:

– вокальний (жіночий, чоловічий);
– танцювальний;

–  народного танцю;
– сучасного танцю;
– гурток художнього слова;
– гурток авторської пісні;
– драматичний гурток;
– ансамбль народних інструментів.