Експлуатація та ремонт меліоративних будівельних машин і обладнання

Дисципліна Навчальна програма Конспект лекцій Література Методичні вказівки для виконання практичних та
лабораторних робіт
Самостійне вивчення,
індивідуальні завдання для студентів-заочників
Культорологія  Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд
Вступ до спеціальності Перегляд  –  –  –  
Сімейно-побутова культура  Перегляд  –  –  –  
Експлуатація меліоративних, будівельних машин та обладнання Перегляд
Перегляд
 Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд
Англійська мова  Перегляд  –  –  –  Перегляд
Перегляд
Будівельна техніка  – Перегляд  –
Укр. мова за професійним спрямуванням  Перегляд Перегляд
ІІ іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням  Перегляд Перегляд  –  Перегляд
Соціологія  Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
Основи філософських знань  Перегляд Перегляд Перегляд
Основи економічних теорій  Перегляд  Перегляд  –
Вища математика  Перегляд  Перегляд  Перегляд  – Перегляд
Осн. нарисної геометрії та інж. графіка  Перегляд  Перегляд
Перегляд
 Перегляд Перегляд
Перегляд
 Перегляд
Перегляд
Технічна механіка Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд  Перегляд
Заг. електротехніка з осн. електроніки  Перегляд  –
Фізичне виховання  Перегляд
Заг. електротехніка з осн. автоматики  Перегляд  – Перегляд Перегляд
Матеріалозн. і техн. конструкц. матеріал. Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Взаємозамінність, станд. і техн. вимір. Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Основи теплотехніки і гідравліки  Перегляд  Перегляд  –
Основи екології  Перегляд  –  –  Перегляд  Перегляд
Безпека життєдіяльності  Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд Перегляд
Основи охорони праці  Перегляд Перегляд  Перегляд  Перегляд
Основи с.г меліорації і ГТС  Перегляд  Перегляд Перегляд  Перегляд
Гідропривод  Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Машиновикористання в землеробстві  Перегляд Перегляд
Трактори і автомобілі  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Меліоративні і будівельні машини  Перегляд Перегляд
Сільськогосподарські машини  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Комп’ютери та комп’ютерні технології  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
Ремонт меліоративних і будівельних машин  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Технічний сервіс в АПК  Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд Перегляд Перегляд
Правила і безпека дорожнього руху  Перегляд Перегляд Перегляд
Основи керування автомобілем і БДР  Перегляд Перегляд Перегляд
Орг. і технологія ГМР  Перегляд Перегляд Перегляд
Електрообл. та засоби автомат. МБМ  Перегляд Перегляд Перегляд
Охорона праці в галузі  Перегляд Перегляд Перегляд
Основи технічної творчості  Перегляд
Проф. орієн. випуск. ВНЗ на ринку праці  Перегляд Перегляд  Перегляд Перегляд