Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення

 

Дисципліна Навчальна програма Конспект лекцій Література Методичні вказівки для виконання практичних та
лабораторних робіт
Самостійне вивчення,
індивідуальні завдання для студентів-заочників
Вступ до спеціальності  Перегляд Перегляд  Перегляд
Вища математика  Перегляд  Перегляд  Перегляд  –  Перегляд
Теоретична механіка Перегляд  Перегляд Перегляд
Культорологія  Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд
Інженерна графіка  Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд
Перегляд
Гідравліка  Перегляд Перегляд  Перегляд  Перегляд
Перегляд
 Перегляд
Іноземна мова  Перегляд  –  –  –  Перегляд
Перегляд
Перегляд
Сімейно-побутова культура  Перегляд  –  –  –  
Інженерна геодезія  Перегляд  –  Перегляд  –
Будівельні матеріали і роботи  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Безпека життєдіялності Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд Перегляд  –
ІІ іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням  Перегляд Перегляд  –  Перегляд
Основи екології  Перегляд  – Перегляд Перегляд
Осн. стандартизації, метрології і сертифік. Перегляд Перегляд Перегляд
Основи гідрології та гідрогеології Перегляд Перегляд  Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Основи охорони праці  Перегляд Перегляд  Перегляд  Перегляд
Аналітична хімія  Перегляд  –  Перегляд  Перегляд  –
Організація і технологія БРЕР Перегляд  Перегляд Перегляд Перегляд  Перегляд
Хімія води і мікробіологія  Перегляд Перегляд Перегляд
Будівельна техніка Перегляд Перегляд
Укр. мова за професійним спрямуванням  Перегляд  – Перегляд  –
Основи філософських знань  Перегляд Перегляд Перегляд
Основи економічних теорій
 Перегляд  Перегляд  –
Основи інформатики та ОТ  Перегляд
Перегляд
Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Опір матеріалів  Перегляд Перегляд
Насоси і насосні  станції  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Водопостачання   Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Водовідведення  Перегляд Перегляд Перегляд
Контроль якості води  Перегляд Перегляд
Гідротехнічні споруди  Перегляд Перегляд Перегляд
Санітарно-технічне облад. буд. і споруд  Перегляд Перегляд
Перегляд
Архітектура будівель і споруд  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Соціологія  Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
Охорона праці в галузі Перегляд Перегляд Перегляд
Експл. уст.систем водопост. і водовідводу  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Фізичне виховання Перегляд
Перегляд
Економіка, орг. і плануван. виробництва Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Проф. орієн. випуск. ВНЗ на ринку праці  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд