Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

Дисципліна Навчальна програма Конспект лекцій Література Методичні вказівки для виконання практичних та
лабораторних робіт
Самостійне вивчення,
індивідуальні завдання для студентів-заочників
Культорологія  Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд
ІІ іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням  Перегляд Перегляд  –  Перегляд
Вступ до спеціальності  Перегляд  Перегляд  –  Перегляд  –
Основи економічних теорій  Перегляд  Перегляд  –
Основи філософських знань  Перегляд Перегляд Перегляд
Соціологія  Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
Сімейно-побутова культура  Перегляд  –  –
Іноземна мова  Перегляд  –  –  – Перегляд
Переклад
Перегляд
Основи вищої математики  Перегляд  Перегляд  Перегляд  –  Перегляд
Основи будівельної фізики Перегляд Перегляд Перегляд  –
Хімія  Перегляд  –  –  Перегляд  –
Креслення і перспектива Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Архітектура будівель і споруд  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Основи екології  Перегляд  Перегляд  Перегляд
Безпека життєдіяльності  Перегляд  Перегляд
Перегляд
 Перегляд  Перегляд  –
Основи композиції Перегляд  –  –
Метрологія і стандартизація  Перегляд Перегляд
Матеріалознавство Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Основи охорони праці  Перегляд Перегляд  Перегляд  Перегляд
Технічний рисунок і основи графічного дизайну Перегляд Перегляд
Історія мистецтв  Перегляд Перегляд Перегляд
Фізичне виховання Перегляд
Основи геодезії  Перегляд Перегляд