Спеціальності


Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

      Технік-дизайнер може працювати в проектних організаціях, будівельних підприємствах, архітектурно-дизайнерських бюро. Фахівець, володіючи вміннями виконувати основні види будівельних та опоряджувальних робіт, може надавати послуги з графічного дизайну, декораторів інтер’єру.

      Молодший спеціаліст може займати посади: техніка-дизайнера, техніка-проектувальника, макетника макетно-модельного проектування, дизайнера середовища, дизайнера-графіка та виконувати роботи з будівництва, реконструкції, реставрації та ремонту будівель.

Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідводу

Технік-технолог після закінчення коледжу може працювати на об’єктах систем водопостачання і водовідведення, в спеціалізованих управліннях, виробничих підрозділах, організаціях житлово-комунального господарства, в проектних організаціях, на насосних станціях, водозаборах, очисних станціях, станціях водопідготовки для питних потреб.

Молодший спеціаліст також має право працювати в установах, які займаються питаннями використання і охорони водних ресурсів, розробкою спеціальних дозволів на водокористування та застосування новітніх технологій в системах водопостачання та водовідводу.

Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання

Техніки-механіки може працювати в пересувних механізованих колонах /ПМК/, будівельно-монтажних управліннях /БМУ/, будівельних дільницях, кооперативних, акціонерних підприємствах водогосподарського і сільськогосподарського призначення, а також госпрозрахункових та орендних колективах як спеціалісти, керівники (організатори) і виконавці технологічних операцій з експлуатації, технічного обслуговування і ремонту меліоративної та будівельної техніки.

Технік-механік може займати посаду механіка дільниці, завідувача ремонтною майстернею, пунктом або станцією технічного обслуговування, у ремонтних підприємствах та структурних підрозділах агротехнічного сервісу.

Туризм

Фахівці туристичних послуг – готуються в коледжі починаючи з 2002 року.

Фахівець з туристичного обслуговування підготовлений до діяльності і підрозділах об’єктів туристичної інфраструктури.

Молодший спеціаліст може працювати на посадах, які пов’язані зі структурою процесів у туристичному бізнесі, а саме здійснювати приймання та розміщення споживачів послуг відповідно до чинних законодавчо-нормативних актів України; планувати впровадження нових технологій обслуговування, інформаційних та інших додаткових послуг; займати посаду керівника виробничого підрозділу підприємств туристичної галузі, керівника туристичної групи, оператора розрахунку в готелі, адміністратора тощо.

Екологія

Техніків-екологів – почали готувати з 1991 року.

Молодші спеціалісти спеціальності «Прикладна екологія» готується для професійної діяльності в сфері охорони і раціонального використання ресурсів природного середовища, моніторингу і контролю за станом навколишнього середовища та впливом на навколишнє природне середовище діяльності людини.

Молодший спеціаліст призначений для роботи в управліннях і організаціях, підрозділах і службах системи державних комітетів екологічної безпеки, земельних ресурсів та водного господарства, агропромислового комплексу на первинних посадах техніка-еколога, еколога, лаборанта-еколога.

Технік-еколог може вирішувати широке коло питань з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів у різних галузях виробництва та інших сферах господарської діяльності.