Опис

Музей при Екологічному коледжі ЛНАУ, створений в 2011 році – один із важливих засобів удосконалення процесу комплексного виховання студентів, розширення їх кругозору, розвитку пізнавальних інтересів та здібностей. Він допомагає встановленню міждисциплінарних зв’язків між навчальною і позааудиторною роботою.

За своїм профілем наш музей є комплексним, тобто веде роботу з різних напрямків. Ми намагаємось, аби музей закладу і навчальні кабінети доповнювали один одного.
     Основний фонд музею складається з оригінальних пам’яток історії Галичини та нашого навчального закладу: фото, аудіо та відеоматеріалів, записів свідчень очевидців, нагород, книг, газет, документів, творів образотворчого мистецтва, предметів побуту та знарядь праці т.п.
     Допоміжний фондскладається з матеріалів стендів та альбомів, що створювались в процесі організації музею та накопичуються надалі для більш повного розкриття тематики експозицій та для пояснення оригінальних пам’яток.
     Експозиція музею є підсумком пошуково-дослідницької, збиральницької фондової роботи творчого колективу студентів та викладачів.
Матеріали першої частини експозиції музею «Львів крізь віки» висвітлюють періоди історії України. Тут ми розповідаємо і про історію Львова та села Замарстинів, де було засновано Замарстинівську садівничу школу біля Львова, яка впродовж десятиліть пройшла шлях до Екологічного коледжу ЛНАУ.
Друга експозиція музею «Етнографічне намисто України» поділяється на два відділи: етнографічний і мистецького промислу, де представлені зразки українського декоративно-ужиткового мистецтва.
Експозиція «Українське народне вбрання» характеризує етнографічні особливості українського народного вбрання середини XIX — першої половини XX століття.
Експозиція «Хай буде Львів квітучим садом! Від садівничої школи до Екологічного коледжу Львівського національного аграрного університету» розповідає про історію нашого навчального закладу, становлення і розвиток спеціальностей. Численні матеріали, оригінальні документи та копії архівних матеріалів, дають відомості про наші досягнення у навчально-виховній роботі, практичному навчанні, науковій роботі, міжнародній співпраці.
У експозиції «Не хлібом єдиним» представлено спортивні досягнення та участь в художній самодіяльності студентів та викладачів коледжу.
Експозиція музею «Нам пора для України жить…» представляє участь студентів, викладачів, працівників коледжу в новітній історії України.
Музей при Екологічному коледжі Львівського національного аграрного університету проводить велику організаційну роботу, залучаючи студентів і педагогів до пошукової, дослідницько-краєзнавчої, екскурсійної діяльності.
Основним завданням пошукової роботи в даний час є встановлення точної дати заснування Замарстинівської садівничої школи, від якої бере початок наш навчальний заклад та її ролі в фаховій підготовці молоді краю.
Перспективами розвитку екскурсійної, науково-дослідної, пошукової та просвітницької діяльності музею є розробка ряду тематичних екскурсій, видання путівника, проведення на базі музею наукових та педагогічних семінарів.
Керівним органом музею при Екологічному коледжі ЛНАУ є рада музею, до складу якої входять: викладачі, голови циклових комісій та студенти коледжу. Головою ради музею є завідувач музею. Обов’язки між членами ради розподілено за напрямками роботи: пошуковий, експозиційний, екскурсійний, лекторський.
Музей Екологічного коледжу ЛНАУ є одним із засобів навчання і виховання національно свідомого молодого покоління, яке буде знати і берегти історичну правду своєї держави, краю та навчального закладу.

Завідувач музею, викладач вищої категорії, викладач-методист Мирослава Томашівська