Навчальна діяльність

За 50 років навчально-виховної діяльності у коледжі підготовлено понад 25 тисяч висококваліфікованих фахівців, які зробили гідний внесок у розвиток, зміцнення і процвітання нашої держави. Серед них – керівники державних відомств і служб, промислових та аграрних підприємств, об’єднань, товариств, підприємці, педагоги, науковці. Від фахового рівня аграріїв залежить здоров’я та продовольча безпека нації. Наше завдання – підготувати таких фахівців, які б могли не тільки успішно конкурувати зі своїми закордонними колегами, але й були справжніми провідниками соціального і техніко-технологічного прогресу на селі.

Екологічний коледж Львівського НАУ – це один з провідних навчальних закладів України І рівня акредитації, що готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. У коледжі працюють понад 100 висококваліфікованих педагогічних працівників, 8 з яких – кандидати наук, 16-магістри, 16 – викладачі – методисти, 44 – викладачі вищої категорії, 5 – викладачі – «Відмінники освіти України», 1 – «Відмінник аграрної освіти і науки».

В становленні традицій і творчому розвитку коледжу протягом всієї його діяльності неоціненна заслуга педагогічних працівників – ветеранів праці: Алексійчук Г.А., Поздіної З.О., Кректуна В.К., Косаревича Я.М., Бендини І.С., Красохи Л.М., Баранової Е.І., Найди О.І., Медведя В.П. Викладачі, які стояли біля витоків нашого навчального закладу і продовжують навчати та виховувати молоде покоління: Скибінська  Л.С.,  Щурик Т.А., Криса Б.А., Бендина М.С., Сигіна Л.М., Горб’як О. І., Смітюх В.С., Смітюх Н.Є., Жарко В.А., Іваськевич Т.В., Рибак С.Б.  та інші. Власне вони свої знання, досвід і високий професіоналізм віддають навчально-педагогічній діяльності.

У Екологічному коледжі Львівського НАУ навчаються молоді люди, які прагнуть стати свідомими громадянами та вмілими господарями на рідній землі. Наші випускники – це не просто представники тієї чи іншої хліборобської професії, це люди з особливим станом душі, бо люблять землю і самовіддано на ній працюють, беручи на озброєння свій фах та професіоналізм, а головне, віру у велике майбутнє нашого села та всієї України. Адже у їх руках доля нашої суверенної держави.

Сьогодні навчальний заклад готує фахівців за такими спеціальностями:

 • 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізація «Землевпорядкування»
 • 101 «Екологія»
 • 206 «Садово-паркове господарство»
 • 208 «Агроінженерія» спеціалізація «Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання»
 • 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
  спеціалізації
 • «Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд»
 • «Обслуговування устаткування систем водопостачання та водовідведення»
 • «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»
 • 242 «Туризм»

джу забезпечує якісну підготовку молодших спеціалістів. Заняття проводяться в трьох навчальних корпусах із достатньою кількістю кабінетів, лабораторій і аудиторій, що дозволяє здійснювати навчання студентів в одну зміну. До послуг студентів три комп’ютерні класи, понад 20 лабораторій.

На відстані 6 км від Львова в с. Гряда Жовківського району Львівської області розташований навчальний полігон. На полігоні збудовано стаціонарну насосну станцію, гідротехнічні споруди та ряд інших будівель навчально-практичного значення.

У коледжі є два гуртожитки на 240 місць, що повністю задовольняють потребу студентів у поселенні, спортзал, актовий зал, стадіон, кафе, бібліотека, читальний зал. У приміщенні гуртожитку №1 коледжу розташовується регіональний навчально-практичний центр практичної підготовки студентів і фахівців сільського зеленого туризму та екології навчально-методичного центру Міністерства аграрної політики і продовольства України.

У Карпатах, в с. Коростів Сколівського району Львівської області, для послуг студентів, викладачів та працівників коледжу діє навчально-спортивна база «Водограй» на 80 ліжко-місць.

Відсвяткувавши 50-ти річний ювілею педагогічний колектив, який значно омолодився за останні роки, працює над вдосконаленням методичного забезпечення навчального процесу. Результатом співпраці різних поколінь педагогів є здобуття нашими студентами статусу носія передових педагогічних ідей та високого звання громадянина України.

Сучасні методики навчання, комп’ютерне оснащення, кваліфіковані викладачі, зручні, обладнані всім необхідним лабораторії та аудиторії, бібліотека та читальні зали, навчальний полігон, гуртожитки, кафе і навчально-спортивна база для студентів – усе це сприймається сьогодні як необхідний елемент такого важливого всім усвідомлення того, що маємо унікальні, визнані у світі освітянські традиції.

Міцна матеріальна база, значні навчально-методичні досягнення педагогічного колективу Екологічного коледжу Львівського НАУ, ефективне впровадження інформаційних та педагогічних технологій, діяльність студентських гуртків, спортивних секцій та художніх колективів – це запорука великого майбутнього нашого навчального закладу.