для спеціальності “Туристичне обслуговування”

Назва дисципліни згідно з освітньо-кваліфікаційною програмою за циклом професійно-практичної підготовки Назва підручника / посібника автор / за ред. рік видання
Історія України Історія України М.В.Коваль,С.В.Кульчицький 1992
Історія України О.Д.Бойко 1999
Україна історія О. Субтельний 1993
Історія України 10-11 М.В.Коваль,С.В.Кульчицький 1991
Новітня історія України 10 клас Ф.Г.Турченко 1994
Новітня історія України частина перша 10 клас Ф.Г.Турченко 2002
Новітня історія україни 11 клас Ф.Г.Турченко 2007
Новітня історія україни 11 клас частина друга Ф.Г.Турченко ,П.П.Панченко 1995
Історія України В.М.Литвин 2006
Українська мова за професійним спрямуваням Українське ділове мовлення С.В.Шевчук 1997
Сучасна укаїнська мова О.Д.Пономарьова 2001
Мова ділових паперів Л.М.Паламар ,Г.М.Кацавець 1995
Сучасна укаїнська літературна  мова Т.М.Лобода 2008
Практикум з українського ділового мовлення О.О.Кабиш 2009
Ділове мовлення С.В.Шевчук 2007
Основи економічної теорії Основи економічної теорії Ю.В.Ніколенко 1994
Основи економічної теорії: навч. Посібник Мочерний С.В., Устенко О.А 2009
Економічна теорія Л.П.Гук 2007
Основи філософських знань Основи філософських знань В.Л.Петрушенко 2006
Основи філософських знань укл.Єрохіна Н.М. 2006
Філософія В.Л.Петрушенко 2001
Соціологія Соціологія Г.Ратушна 1999
Соціологія В.М.Пічі 1999
Соціологія А.Д.Забара 1996
Соціологія Л.П.Гук 2010
Соціологія укл.ШупикІ.І. 2002
Культурологія Теорія та історія світової і вітчизняної культури Н.Я.Горбач 1992
Українська та зарубіжна культура Г.І.Пестишева 2002
Українська культура історія і сучасність С.О.Черепанова 1994
Лекції з історії світової та вітчизняної культури А.В.Яртись 2005
Культурологія укл.Г.В.Війтович 2008
Іноземна мова за професійним спрямуванням Французько-український словник Б.І.Бурбело 1989
Французька мова О.Т.Тимченко 2006
Англійська для міжнародного туризму І.Дубіцька 2004
Англійська мова Л.Мисик 2007
Англійська мова В.М.Плахотник 2006
Граматика сучасної англійської мови Г.В.Верба 2000
Німецька мова О.М.Постнікова 2000
Ділова англійська мова І.Берал 2004
Фізичне виховання Фізичне виховання студентів О.І.Мироменко 2009
Навчально-методичний посібник з курсу загальної гімнастики О.Ю.Бубела 2011
Основи оздоровчого спортивного туризму В.Д.Дехтяр 2003
Основи правознавства Правознавство М.Настюк 1995
Основи права України В.Л.Ортинський 2005
Екологічне право України П.Д.Біленчук 2000
Основи правознавства укл.Н.В.Громчевська 2006
Правознавство М.П.Синьківський 1998
Правознавство С.Е.Демський 2002
Правознавство С.Б.Гавриш 2010
Правознавство П.Д.Пилипенка 2003
Сімейно-побутова культура Сімейно-побутова культура та домашня економіка Т.Б.Грищенко 2004
Сімейно-побутова культура та домашня економіка С.А.Вишневський 2001
Вища математика Вища математика збірник задач.Ч.1 П.П.Овчинников 2004
Вища математика збірник задач.Ч.2 П.П.Овчинников 2004
Вища математика Кн.1 М.І.Шкіль 1994
Вища математика Кн.2 М.І.Шкіль 1994
Вища математика Кн.3 М.І.Шкіль 1991
Вища математика в прикладах і задачах О.І.Соколенко 2001
Вища математика В.І.Казановський 2003
Вища математика Т.І.Дубняк 2002
Інформатика Інформатика і комп’ютерна  техніка: навч.посібник О.В.Ярмуш 2006
Методи та засоби Інтернет – технологій: навч. посібник В.В.Самсонов 2008
Контроль та керування комп”ютерними мережами: інструментальні засоби та                                 технології: навч. посібник А.М.Гуржій 2004
Основи підприємницької діяльності Основи підприємницької діяльності З.С.Варналій 2004
економіка підприємства Економіка Г.О.Ковальчук 2003
Основи економіки агропромислового виробництва О.В.Ольховіков 2005
Економіка З.Г.Ватаманюк 2002
Фінанси підприємства Фінансова діяльність підприємства О.М.Бандурка 2003
Основи менеджменту Менеджмент туризма И.В.Зорин 2001
Основи готельного менеджменту Х.Й.Роглєв 2009
Менеджмент:теоретичні основи і практикум О.М.Гірняк 2005
Менеджмент якості М.І.Шаповал 2006
Основи маркетингу Маркетинг туризму Ю.М.Правик 2008
Маркетинг туризму В.Р.Прауде 1994
Безпека життєдіяльності Безпека життєдіяльності: навч. посібник Скобло Ю.С. 2000
Безпека життєдіяльності: навч. посібник Захарченко М.В. 1997
Безпека життєдіяльності: навч. посібник Желібо Є.П 2001
Основи екології Основи екології Злобін Ю.А. 1998
Екологія: основи теорії і практику: навч.посібник для ст. вищих навч.закладів Потіш А.Ф. 2000
Основи екології: теорія та практикум: навч. посібник Білявський Г.О. 2004
Бухгалтерський облік Бухгалтерський облік на сільсько-господарських підприємствах М.Ф.Огійчук 2003
Бухгалтерський облік у сільському  господарстві П.Я.Хомин 1993
Основи музейної справи Україна путівник О.Зінкевич 1993
Музей:менеджмент і освітня діяльність Г.Аартс 2009
Основи психології Загальна психологія С.Д.Максименко 2004
Соціальна психологія Л.Е.орбан-Лембрик 2004
Безпека туризму Туризм В.А.Квартальнов 2002
Статистика в туризмі Теорія статистики П.Г.Вашків 2001
Основи охорони праці Охорона праці: (законодавчі та нормативні акти, порядок реалізації і коментарі до них) Сачков Л.С. 1995
Основи охорони праці Л.Е.Винокурова 2001
Туризм на природоохоронних територіях введение в туризм М.Б.Биржаков 2002
основи туристичного бізнесу М.П.Мальська 2004
Стандартизація і сертифікація туристичних послуг основы стандартызации,сертыфикации,метрологии:учебник для вузов. Г.Д.Крылов 1998
основи стандартизації,метрології, сертифікації Ю.С.Токар, Ю.В.Караван 2002
Технологія і організація туристичної діяльності Туристична діяльність О.М.Рояна 2005
Туристичне країзнавство Туристичне країзнавство Є.В.Панькова 2003
Туристичне країзнавство Є.В.Панькова 2002
Організація транспортного обслуговування Організація транспортних подорожей і перевезень Г.П.Науменко 2003
Транспорт і шляхи сполучення В.Я.Савенко 2007
Організація екскурсійного обслуговування введение в туризм М.Б.Биржаков 2002
Географія туризму України Історія туризму в Україні В.К.Федорченко 2002
Україна:путівник О.Зінкевич 1993
Інформаційні системи і технології в туризмі Компютерні інформаційні технології в туризмі М.М.Скопень 2005
Правове регулювання туристичної діяльності Туристична діяльність О.М.Рояна 2005
Організація туристичної індустрії Н.Чорненька 2008
Основи туристичного бізнесу М.П.Мальська 2004
Іноземна мова Французько-український словник Б.І.Бурбело 1989
Французька мова О.Т.Тимченко 2006
Англійська для міжнародного туризму І.Дубіцька 2004
Англійська мова Л.Мисик 2007
Англійська мова В.М.Плахотник 2006
Граматика сучасної англійської мови Г.В.Верба 2000
Німецька мова О.М.Постнікова 2000
Ділова англійська мова І.Берал 2004
Професійне етикет Сімейно-побутова культура та домашня економіка Т.Б.Грищенко 2004
Сімейно-побутова культура та домашня економіка С.А.Вишневський 2001
Ціноутворення в туризмі Планування діяльності туристичних підприємств М.Мальська 2005
Маркетинг туризму Ю.М.Правик 2008
Маркетинг В.Р.Прауде 1994
Рекламна діяльність в туризмі Планування діяльності туристичних підприємств М.Мальська 2005
Маркетинг туризму Ю.М.Правик 2008
Маркетинг В.Р.Прауде 1994
Організація обслуговування туристів в готелях Туристичні послуги в Україні В.С.Ковальський 2008
Уніфіковані технології готельних послуг В.К.Федорченко 2001
Організація харчування туристів Гостиничное хозяйство С.И.Байлик 2001
Планування діяльності туристичних підприємств М.Мальська 2005
Організація обслуговування населення на підприємствах харчування Я.М.Сало 2005
Історія туризму Історія екскурсійної діяльності в Україні В.К.Федорченко 2004
Історія туризму в Україні В.К.Федорченко 2002
Екологічний і сільський туризм Сільський туризм М.Й.Рутинський 2006
Зелений туризм М.Й.Рутинський 2008
Екологический туризм В.В.Храбовченко 2003
Страхування в туризмі Туристичні послуги в Україні В.С.Ковальський 2008