ЦК економічних та спеціальних дисциплін туристичного напряму – Томашівський Олег Зенонович

Циклова комісія економічних та спеціальних дисциплін туристичного напряму здійснює підготовку та випуск студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування», а також читає дисципліни економічного напряму для всіх інших спеціальномтей коледжу.

Стратегічною метою навчальної та наукової діяльності циклової комісії є формування нової висококультурної та освіченої генерації кваліфікованих фахівців туристичної галузі та створення інноваційного туристичного та екскурсійного продукту на базі рекреаційного потенціалу Карпатського регіону. Девізом викладачів циклової комісії є слова геніального українця Василя Симоненка:

 “Україно! Доки жити буду – Доти відкриватиму тебе!”

 Підготовка фахівців передбачає вивчення комплексу економічних та спеціальних дисциплін туристичного напряму, а також обов’язкове практичне закріплення теоретичного матеріалу, що дозволяє відпрацювати окремі аспекти знань.Циклова комісія здійснює керівництво практиктичною діяльністю студентів. Під час практик студенти беруть участь у подорожах Україною, відпрацьовують практичні навики та вміння на підприємствах туристичної індустрії. Базами навчальних практик студентів є провідні туроператори, турагенції та заклади розміщення Львова та Львівської області.

У комісії працюють викладачі:

Категорія

Звання,вчена ступінь

tomasivskiy

Томашівський Олег Зіновійович – голова комісії

 

В

С.В,к.е.н

Баумвальд Наталія Богданівна

1

b

Британ Світлана Анатоліївна

2

DSC_7750

Демчишин Марія Володимирівна

спец.

Гвоздецький Віктор Олександрович

2

DSC_8273Малюга Віталіна Вікторівна

2

Марусин Леся Анатоліївна

1

melnychykМельничук Галина Володимирівна

1

Pukalo

Пукало Зоряна Володимирівна

2

DSC_7894

Тушницька Наталія Ігорівна

спец.

DSC_8101

Яцуляк Марія Степанівна

2

Викла¬дацький колектив циклової комісії успішно ви¬рішує поставлені перед ним навчально-методичні завдання. Викладачі є активними учасниками туристичних акцій, виставок, науково-практичних конференцій, підготували та видали ряд методичних розробок із туристичних дисциплін. Циклова комісія працює над вирішенням таких основних проблемам:

  • удосконалення змістуекономічних та спеціальних дисциплін туристичного напряму шляхом розробки навчальних програм, програмно-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін у відповідності до нових галузевих стандартів та методики їх викладання в умовах кредитно-модульної системи навчання;
  • написання методичних розробок на базі власного досвіду;
  • удосконалення методичного та інформаційного забезпечення організації самостійної та творчо-пошукової роботи студентів;
  • подальша розбудова виховного простору туристичної спеціальності, впровадження активних форм виховання шляхом залучення студентів до піших походів, автобусних екскурсій, участі у виховних заходах туристичного спрямування;
  • залучення студентів коледжу до екскурсійно-краєзнавчої роботи;
  • удосконалення навчально-матеріальної бази з метою створення сприятливих умов для навчання студентів, професійного зростання викладачів, підвищення ефективності педагогічного процесу.

Викладачі комісії працюють у всіх групах 1-4 курсів туристичного відділення. За комісією закріплено три аудиторії (№№ 52, 53, 54).