Агроінженерія & Галузеве машинобудування

Дисципліна Навчальна програма Конспект лекцій Література Методичні вказівки для виконання практичних та
лабораторних робіт
Самостійне вивчення,
матеріали для студентів заочної форми навчання
Культорологія  Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд
Історія України  Перегляд
Перегляд
 Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Вступ до спеціальності Перегляд  –  –  –  
Сімейно-побутова культура  Перегляд  –  –  –  
Експлуатація меліоративних, будівельних машин та обладнання Перегляд
Перегляд
 Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд
Англійська мова  Перегляд  –  –  –  Перегляд
Перегляд
Будівельна техніка  – Перегляд  –
Укр. мова за професійним спрямуванням Перегляд
Перегляд
Перегляд Перегляд
ІІ іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням  Перегляд Перегляд  –  Перегляд
Соціологія  Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
Основи філософських знань  Перегляд Перегляд Перегляд
Основи економічних теорій  Перегляд  Перегляд  –
Вища математика  Перегляд  Перегляд  Перегляд  – Перегляд
Осн. нарисної геометрії та інж. графіка  Перегляд  Перегляд
Перегляд
 Перегляд Перегляд
Перегляд
 Перегляд
Перегляд
Технічна механіка Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд  Перегляд
Заг. електротехніка з осн. електроніки  Перегляд  –
Фізичне виховання  Перегляд
Заг. електротехніка з осн. автоматики  Перегляд  – Перегляд Перегляд
Матеріалозн. і техн. конструкц. матеріал. Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Взаємозамінність, станд. і техн. вимір. Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Основи теплотехніки і гідравліки  Перегляд  Перегляд  –
Основи екології  Перегляд  –  –  Перегляд  Перегляд
Безпека життєдіяльності  Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд Перегляд
Основи охорони праці  Перегляд Перегляд  Перегляд  Перегляд
Основи с.г меліорації і ГТС  Перегляд  Перегляд Перегляд  Перегляд
Гідропривод  Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Машиновикористання в землеробстві  Перегляд Перегляд
Трактори і автомобілі  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Меліоративні і будівельні машини  Перегляд Перегляд
Сільськогосподарські машини  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Комп’ютери та комп’ютерні технології  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
Ремонт меліоративних і будівельних машин  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Технічний сервіс в АПК  Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд Перегляд Перегляд
Правила і безпека дорожнього руху  Перегляд Перегляд Перегляд
Основи керування автомобілем і БДР  Перегляд Перегляд Перегляд
Орг. і технологія ГМР  Перегляд Перегляд Перегляд
Електрообл. та засоби автомат. МБМ  Перегляд Перегляд Перегляд
Охорона праці в галузі  Перегляд Перегляд Перегляд
Основи технічної творчості  Перегляд
Проф. орієн. випуск. ВНЗ на ринку праці  Перегляд Перегляд  Перегляд Перегляд