208 “Агроінженерія”

Техніки-механіки можуть працювати в пересувних механізованих колонах /ПМК/, будівельно-монтажних управліннях /БМУ/, будівельних дільницях, кооперативних, акціонерних підприємствах водогосподарського і сільськогосподарського призначення, а також госпрозрахункових та орендних колективах як спеціалісти, керівники (організатори) і виконавці технологічних операцій з експлуатації, технічного обслуговування і ремонту меліоративної та будівельної техніки.

Технік-механік може займати посаду механіка дільниці, завідувача ремонтною майстернею, пунктом або станцією технічного обслуговування, у ремонтних підприємствах та структурних підрозділах агротехнічного сервісу.

Презентація спеціальностей: