Циклова комісія екологічного напряму та хіміко-біологічних дисциплін – Боруцька Юлія Зіновіївна

Матеріали циклової комісії

Викладацький склад:

Боруцька Юлія Зіновіївна


Посада: викладач, голова циклової комісії

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Наукова ступінь: кандидат геологічних наук

Дисципліни, які викладає: вступ до фаху, екологічний туризм, збалансоване природокористування, моніторинг довкілля, збалансоване природокористування, оцінка впливу на довкілля

 

 

 

Рибак Стефанія Богданівна


Посада: завідувач відділення Екології та туризму, викладач

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

 

 

Дисципліни, які викладає: грунтознавство з основами геології, грунтознавство з основами землеробства, екологія людини, екологічна безпека, екологічний маркетинг

 

 

Доценко Наталія Василівна


Посада: заступник директора з виховної роботи, викладач

Кваліфікайна категорія: спеціаліст вищої категорії

Дисципліни, які викладає: загальна біологія, безпека життєдіяльності та охорона праці

 

 

 

 

 

Маліцький Віктор Казимирович


Посада:  викладач

Кваліфікайна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Дисципліни, які викладає: основи екології, екологія та природокористування, загальна екологія, охорона навколишнього середовища, методи вимірірювання параметрів НС, економіка природокористування, екологічні маршрути, агроекологія, заповідна справа

 

 

Кректун Надія Михайлівна


Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни, які викладає: основи гідрології і гідрогеології, гідрологія і гідрометрія, гідрологія, нормування антропогенного навантаження на ПС

 

 

 

 

Гуштан Катерина Валеріївна


Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Дисципліни, які викладає: екологія і захист НС, ландшафтна екологія


Козловська Вікторія Броніславівна


Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Дисципліни, які викладає: загальна хімія та біогеохімія, методи вимірювань, геохімія довкілля, загальна хімія, хімія

 

 

 

 


Романишин Наталія Михайлівна


Посада: викладач

Кваліфікайна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни, які викладає: біологія

 

 

 

 

 

Романюк Ліліана Михайлівна


Посада: викладач

Кваліфікайна категорія: спеціаліст другої категорії

Дисципліни, які викладає: хімія, загальна хімія, контроль якості води, хімія та біогеохімія

 

 

 

 

 

Писарик Руслана Михайлівна


Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії

Дисципліни, які викладає: соціоекологія, туризм на природоохоронних територіях, безпека життєдіяльності та охорона праці, екологія та захист навколишнього середовища, екологічні стежки, екологічні маршрути, комплексна практика з туризму