Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення

 

Дисципліна Навчальна програма Конспект лекцій Література Методичні вказівки для виконання практичних та
лабораторних робіт
Самостійне вивчення,
матеріали для студентів заочної форми навчання
Вступ до спеціальності  Перегляд Перегляд  Перегляд
Інженерна та комп`ютерна графіка Перегляд  Перегляд
Вища математика  Перегляд  Перегляд  Перегляд  –  Перегляд
Історія України Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Теоретична механіка Перегляд  Перегляд Перегляд
Культорологія  Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд
Інженерна графіка  Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд
Перегляд
Гідравліка  Перегляд Перегляд  Перегляд  Перегляд
Перегляд
 Перегляд
Іноземна мова  Перегляд  –  –  –  Перегляд
Перегляд
Перегляд
Сімейно-побутова культура  Перегляд  –  –  –  
Інженерна геодезія  Перегляд  –  Перегляд  –
Будівельні матеріали і роботи  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Безпека життєдіялності Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд Перегляд  –
ІІ іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням  Перегляд Перегляд  –  Перегляд
Основи екології  Перегляд  – Перегляд Перегляд
Осн. стандартизації, метрології і сертифік. Перегляд Перегляд Перегляд
Основи гідрології та гідрогеології Перегляд Перегляд  Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Основи охорони праці  Перегляд Перегляд  Перегляд  Перегляд
Аналітична хімія  Перегляд  –  Перегляд  Перегляд  –
Хімія Перегляд
Перегляд
 –  – Перегляд
Перегляд
Перегляд
Організація і технологія БРЕР Перегляд  Перегляд Перегляд Перегляд  Перегляд
Хімія води і мікробіологія  Перегляд Перегляд Перегляд
Будівельна техніка Перегляд Перегляд
Укр. мова за професійним спрямуванням Перегляд
Перегляд
Перегляд Перегляд  –
Основи філософських знань  Перегляд Перегляд Перегляд
Основи економічних теорій
 Перегляд  Перегляд  –
Основи інформатики та ОТ  Перегляд
Перегляд
Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Опір матеріалів  Перегляд Перегляд

Перегляд 

Перегляд 
Насоси і насосні  станції  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Водопостачання   Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Водовідведення  Перегляд Перегляд Перегляд
Контроль якості води  Перегляд Перегляд
Гідротехнічні споруди  Перегляд Перегляд Перегляд
Санітарно-технічне облад. буд. і споруд  Перегляд Перегляд
Перегляд
Архітектура будівель і споруд  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Соціологія  Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
Охорона праці в галузі Перегляд Перегляд Перегляд
Експл. уст.систем водопост. і водовідводу  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Фізичне виховання Перегляд
Перегляд
Економіка, орг. і плануван. виробництва Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Проф. орієн. випуск. ВНЗ на ринку праці  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд