Положення

Положення про Екологічний коледж

Положення про організацію освітньої діяльності

Положення про академічну доброчесність

Положення про роботу методичної ради

Положення про підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Положення про іспити та заліки

Положення про лабораторне заняття

Положення про практичне заняття

Положення про атестацію бібліотечних працівників

Положення про педагогічну раду

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників

Положення про адміністративну раду

Положення про бібліотеку

Положення про відкрите заняття

Положення про гуртожиток

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про кабінети

Положення про комісію з трудових спорів

Положення про порядок доручення навчального навантаження педагогічним працівникам

Положення про плагіат

Положення про поновлення

Положення про права і обов`язки викладачів

Положення про рейтинг викладача

Положення про самостійну роботу

Положення про порядок призначення і виплат стипендій студентам

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту

Положення про циклову комісію

Положення про якість освіти

Інструкція з діловодства