Екологія

 

Дисципліна Навчальна програма Конспект лекцій Література Методичні вказівки для виконання практичних та
лабораторних робіт
Самостійне вивчення,
матеріали для студентів заочної форми навчання
Загальна біологія  Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд
Перегляд
Історія України Перегляд
Перегляд 
 Перегляд  Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Вступ до спеціальності  Перегляд  Перегляд  –  –  Перегляд
Іноземна мова  Перегляд  –  –  –  Перегляд
Перегляд
Перегляд
Екологічне законодавство  Перегляд  Перегляд  Перегляд  –  Перегляд
Культорологія  Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд
Соціоекологія Перегляд Перегляд  –  Перегляд
Метеорологія, кліматологія  Перегляд Перегляд  –  –
Охорона праці в галузі  Перегляд Перегляд  Перегляд  –
Вища математика  Перегляд Перегляд  –  Перегляд
Загальна хімія   Перегляд  –  Перегляд
Аналітична хімія  Перегляд  –  –  Перегляд  –
Загальна екологія Перегляд Перегляд  Перегляд
Інформатика  Перегляд
Перегляд
 Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Безпека життєдіяльності Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд Перегляд
Топографія з основами картографії Перегляд Перегляд   Перегляд
Ботаніка з основами геоботаніки  Перегляд Перегляд  Перегляд  Перегляд
Фізичне виховання Перегляд
Перегляд
Основи правознавства  Перегляд  –  –  –  Перегляд
Іноземна мова (німецька) Перегляд Перегляд  – Перегляд
Загальна генетика  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Основи охорони праці  Перегляд Перегляд  Перегляд  Перегляд
Геологія з основами геоморфології  Перегляд  Перегляд Перегляд Перегляд  Перегляд
Гідрологія з основами гідрогеології  Перегляд Перегляд Перегляд  Перегляд Перегляд
Перегляд
Грунтознавство  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Основи метрології та стандартизації  Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Укр. мова за професійним спрямуванням Перегляд
Перегляд
Перегляд Перегляд
Основи економічних теорій  Перегляд  Перегляд  –
Основи філософських знань  Перегляд Перегляд Перегляд
Ін. мова за професійним спрямуванням  Перегляд Перегляд
Сімейно-побутова культура  Перегляд
Фізико-хімічний аналіз  Перегляд
Перегляд Перегляд Перегляд
Методи вимірювання параметрів НПС Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
Моніторинг довкілля  Перегляд Перегляд
Перегляд
Охорона навколишнього середовища  Перегляд Перегляд Перегляд
Комп’ютерна обробка екологі. інформації  Перегляд
Перегляд
Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Охорона і рац. викор. водних ресурсів  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Екологічний туризм  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Соціологія  Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
Геохімія довкілля  Перегляд Перегляд Перегляд
Ландшафтна екологія  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Заповідна справа  Перегляд Перегляд
Збалансоване природокористування  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Екологічна експертиза  Перегляд Перегляд
Нормув. антропог. навантаж. на ПС  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Основи сільськогосподарської екології  Перегляд Перегляд
Управління природоохоронною діяльністю  Перегляд Перегляд Перегляд
Утилізація і біоконсервація відходів Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
Природоохоронні споруди і технології  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Рекультивація земель  Перегляд Перегляд Перегляд
Економіка природокористування  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Проф. орієн випускн. ВНЗ на ринку праці  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд