101 “Екологія”

Техніків-екологів – почали готувати з 1991 року.

Молодші спеціалісти спеціальності «Прикладна екологія» готується для професійної діяльності в сфері охорони і раціонального використання ресурсів природного середовища, моніторингу і контролю за станом навколишнього середовища та впливом на навколишнє природне середовище діяльності людини.

Молодший спеціаліст призначений для роботи в управліннях і організаціях, підрозділах і службах системи державних комітетів екологічної безпеки, земельних midwestchapter-nrhs ресурсів та водного господарства, агропромислового комплексу на первинних посадах техніка-еколога, еколога, лаборанта-еколога.

Технік-еколог може вирішувати широке коло питань з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів у різних галузях виробництва та інших сферах господарської діяльності.

Презентація спеціальності: