ЦК загальноосвітніх і гуманітарних дисциплін – Іваськевич Тетяна Володимирівна

Циклова комісія загальноосвітніх і гуманітарних дисциплін здійснює підготовку та випуск студентів всіх спеціальностей коледжу.

Діяльність циклової комісії визначається положенням про циклову комісію з урахуванням конкретних завдань, що ставляться перед викладачами циклу.

Циклова комісія займається підвищенням професійного рівня та педагогічної майстерності викладачів, вивченням і розповсюдженням передового досвіду навчально-виховної роботи. Вона здійснює розробку і втілення в життя заходів, які спрямовані на поліпшення якості денного і заочного навчання, готує рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників і технічних засобів під час проведення навчальних занять; розробку і впровадження заходів з наукової організації навчального процесу.

Головна мета роботи викладачів циклу полягає в підвищенні успішності студентів та покращенні якості підготовки фахівців. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює щляхом:

 • удосконалення навчально-матеріальної бази і методики її використання;
 • навчальної роботи, яка спрямована на удосконалення процесу навчання і виховання студентів;
 • методичної роботи, яка забезпечує реалізацію навчально-виховної мети шляхом підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, нагромадженн
 • я передового педагогічного досвіду, застосування прогресивних методів навчання і виховання.

Члени циклової комісії:

№п/п

Прізвище, імя та по батькові викладача

Категорія

Звання,вчена ступінь

Ivaskevych

Іваськевич Тетяна Володимирівна – голова комісії

 

В

В.М

bilyk

Білик Сергій Данилович

В

С.В

DSC_8152

Бурницька Наталія Йосипівна

В

valchuk

Валько Наталія Василівна

спец.

karpinska

Карпінська Наталія Іванівна

В

kozak

Козак Зоряна Йосипівна

1

kohan

Кохан Любов Миколаївна

1

struyska

Кукуй Галина Станіславівна

1

DSC_8035

Кулинська Наталія Михайлівна

спец.

DSC_8070Гнатюк Софія Олексіївна

1

Омельян Ганна Адамівна

1

Tomashivska_MVТомашівська Мирослава Віталіївна

В

С.В

trofimovТрофімов Іван Васильович  1

Викладачі циклу є активними учасниками обласних методоб’єднань, виставок, науково-практичних конференцій. Вони організовують екскурсії по Львову та Львівській області, а також екскурсії в театри м. Львова; впроваджують в навчальний процес концепцію національного виховання; у навчальному процесі керуються Законом України «Про освіту» і «Про мови в Україні», підготували та видали ряд методичних розробок.

Циклова комісія працює над вирішенням таких основних проблем:

 • написання методичних розробок на базі власного досвіду;
 • виховання особистості, котра спроможна мислити, відчувати, радіти, творити;
 • дослідницько-пошукова робота з обдарованими студентами;
 • впровадження в навчальний процес інноваційних форм і методів навчання;
 • організація та проведення екскурсій для студентів коледжу;
 • організація та проведення тижнів циклової комісії;
 •  випуск газет,які присвячені знаменним датам;
 • організація та проведення позакласних заходів.

Викладачі циклу читають такі предмети: українську мову і літературу, світову літературу, історію, філософію, сімейно-побутову культуру, соціологію, правознавство.