Виховна діяльність

Виховна роботa у коледжі спрямованa на розвиток творчої особистості та провадиться на основі нових педагогічних технологій, що сприяють формуванню середовища, яке розвиває, навчає та виховує молоде покоління. Велике значення надається підвищенню морального і етичного розвитку студентства, формуванню його активної життєвої позиції.