Садово-паркове господарство

Дисципліна Навчальна програма Конспект лекцій Література Методичні вказівки для виконання практичних та
лабораторних робіт
Самостійне вивчення,
матеріали для студентів заочної форми навчання
Культорологія  Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд
Історія України  Перегляд
Перегляд
 Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Економіка підприємства Перегляд
ІІ іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням  Перегляд Перегляд  –  Перегляд
Основи охорони праці  Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд
Основи економічних теорій  Перегляд  Перегляд  –
Механізація робіт
в с/п господарстві
 Перегляд  Перегляд  –
Іноземна мова  Перегляд  –  –  – Перегляд
Перегляд
Вища математика  Перегляд  Перегляд  Перегляд  –  Перегляд
Математика Перегляд   –  Перегляд  –  Перегляд
Креслення та образотворча грамота Перегляд Перегляд  Перегляд
Хімія  Перегляд  –  Перегляд  Перегляд  –
Ботаніка  Перегляд  – Перегляд
Основи геодезії Перегляд
Безпека життєдіяльності  Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд  Перегляд  –
Грунтознавство з основами землеробства Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд
Дендрологія  Перегляд Перегляд
Квітництво Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
Історія садово-паркового мистецтва  Перегляд Перегляд Перегляд
Луківництво  Перегляд Перегляд
Фізіологія рослин  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Укр. мова за професійним спрямуванням Перегляд
Перегляд
Перегляд Перегляд
Основи філософських знань  Перегляд Перегляд Перегляд
Соціологія  Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
Сімейно-побутова культура  Перегляд
Автоматизована обробка інформації  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Економіка підприємства  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Розсадники декоративних культур  Перегляд Перегляд Перегляд
Захист рослин  Перегляд Перегляд Перегляд
Ландшафтна архітектура  Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Ландшафтний дизайн  Перегляд Перегляд Перегляд
Рекреаційне лісівництво  Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
Проектування об’єктів ЗБ  Перегляд
Організація робіт в СПГ  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Озеленення інтер’єрів  – Перегляд Перегляд
Озеленення присадибних ділянок  Перегляд Перегляд Перегляд
Охорона праці в галузі  Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд Перегляд
Проф. орієнтація випускників ВНЗ на ринку праці  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд