Геодезія та землеустрій

Дисципліна Навчальна програма Конспект лекцій Література Методичні вказівки для виконання практичних та лабораторних робіт Самостійне вивчення,
матеріали для студентів заочної форми навчання
Вступ до спеціальності  Перегляд  Перегляд  – Перегляд
Перегляд
Перегляд
Історія України Перегляд
Перегляд
 Перегляд  Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Англійська мова  Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
 –  –  – Перегляд
Перегляд
Перегляд
Культорологія  Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд
Основи економічних теорій  Перегляд  Перегляд  –
ІІ іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням  Перегляд Перегляд  –  Перегляд
Основи грунтознавства  і геології  Перегляд  –  –  Перегляд
Хімія  Перегляд  –  Перегляд  Перегляд  –
Основи с.г. виробництва  Перегляд  Перегляд  Перегляд
Перегляд
 Перегляд
Перегляд
Безпека життєдіяльності Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд Перегляд  –
Основи екології  Перегляд  – Перегляд Перегляд
Стандартизація та метрологія Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Вища математика Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Основи охорони праці  Перегляд Перегляд  Перегляд  Перегляд
Топографічне і землевпорядне креслення  Перегляд  –  –  Перегляд  Перегляд
Геодезія  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Землевпорядне проектування Перегляд Перегляд Перегляд
Земельний кодекс України Перегляд  – Перегляд Перегляд.
Історія зем. відносин і землеустрою  Перегляд Перегляд Перегляд
Укр. мова за професійним спрямуванням Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Основи філософських знань  Перегляд Перегляд Перегляд
Соціологія  Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
Основи меліорації і ландшафтознавство  Перегляд
Перегляд
Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
Комп’ютеризація ЗВ виробництва  Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд Перегляд
Фотограмметрія Перегляд Перегляд
Земельне право  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Земельний кадастр  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Осн. проектув. шляхів місцевого значен.  Перегляд Перегляд Перегляд
Облік земель і звітність  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Сімейно-побутова культура  Перегляд Перегляд Перегляд

Економіка, орг. і планування с.г виробн.  Перегляд Перегляд Перегляд
Геодезичні роботи при землеустрої  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
Охорона праці в галузі Перегляд Перегляд Перегяд
Управління земельними ресурсами  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Держав.  контроль і моніторинг земель  Перегляд Перегляд
Грошова оцінка земель та нерухомості  Перегляд Перегляд
Перегляд Перегляд
Основи картографування  Перегляд Перегляд
Осн. планування сіл.  населених місць  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
 Перегляд
Організація і планування робіт по ЗВ  Перегляд Перегляд
Автоматизована обробка ЗКІ  Перегляд  Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Фізичне виховання Перегляд
Проф. орієн. випуск. ВНЗ на ринку праці Перегляд Перегляд   Перегляд Перегляд